Inicio

Estem a La Marina Alta.

Volem començar amb una base clara … L’objectiu que ens ha de guiar és que s’hagin acordat i planificat producció i consum per endavant. Això implica un compromís estable i confiança per ambdues parts

VISIÓ COMÚ
Cooperativa horitzontal de eco-prosumidors basada en la sobirania econòmica i alimentària i la solidaritat. ¡ Per la revolució integral!

La nostra idea és crear un grup local compromès i estable. Ja que totes mengem, es tracta d’assumir sobirania alimentària.
Productores i consumidores locals acorden consums i produccions. Tot això dins de la sostenibilitat i l’economia social i solidària.

…Això vol dir que promovem un consum responsable basat en el compromís.

VISIÓN COMÚN
Cooperativa horizontal de eco-prosumidores basada en la soberanía económica y alimentaria y la solidaridad. ¡Por la revolución integral!

Nuestra idea es crear un grupo local comprometido y estable. Ya que todas comemos, se trata de asumir soberanía alimentaria.
Productoras y consumidoras locales acuerdan consumos y producciones. Todo ello dentro de la sostenibilidad y la economía social y solidaria.

…Eso significa que promovemos un consumo responsable y basado en el compromiso.